کتاب “پشت پرده های انقلاب اسلامی، اعترافات حسین بروجردی” نوشته “بهرام چوبینه“

کتاب “پشت پرده های انقلاب اسلامی، اعترافات حسین بروجردی” نوشته “بهرام چوبینه

شما در این کتاب خواهید خواند که «حسین بروجردی» چگونه به صف طرفداران انقلاب پیوست، چگونه برای استحکام آن دست به هر کاری زد و چگونه سرانجام از آن برید و چگونه علیه آن اقدام کرد و به همین دلیل به زندان افتاد و شکنجه شد. حسین بروجردی اعتراف کرده، نه در دادگاه و نه در مصاحبه های تلویزیونی، نه زیر شکنجه و و نه زیر فشار و فضایی بسته، بلکه به درخواست خود و در شرایط آزادانه ای اعتراف کرده.

دانلود کتاب “پشت پرده های انقلاب اسلامی، اعترافات حسین بروجردی” نوشته “بهرام چوبینه”

دانلود کتاب “پشت پرده های انقلاب اسلامی، اعترافات حسین بروجردی” نوشته “بهرام چوبینه”

پشت پرده های انقلاب اعترافات  حسین بروجردی

کتاب “لبخند مقاومت” نوشته “بهرام چوبینه“

کتاب “لبخند مقاومت” نوشته “بهرام چوبینه

سالهاست که دستگیری، شکنجه و اعدام زنان، کارگران، کارمندان، دانشجویان و جوانان ایرانی به اتهامات واهی در ایران ادامه دارد. «لبخند مقاومت» وقایعی است راستین، نوشته شده برای نوجوانان کشور تا با مفهوم واژه هایی چون فاشیسم، توتالیتاریسم و استبداد آشنا شوند.

دانلود کتاب “لبخند مقاومت” نوشته “بهرام چوبینه”

لبخند مقاومت