کتاب “سه مکتوب” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی” به کوشش و ویرایش “بهرام چوبینه“

کتاب “سه مکتوب” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی” به کوشش و ویرایش “بهرام چوبینه

میرزا آقاخان کرمانی، پر شورترین متفکر انقلابی یکصد و پنجاه سال اخیر ایران

در تاریخ ایران کمیاب نیستند کسانی که در قبال ضربات سنگین سرنوشت و بی عدالتی ها از اعماق وجود خود گستاخی و سرکشی نشان داده باشند. میرزا آقاخان کرمانی از جمله افرادیست که نه تنها زندگی آرامش به صورت ظاهر دستخوش تغییرات گشت، بلکه به سبب همان ضربات سنگین نامرادی ها و بی عدالتی ها، آنچنان مسیر زندگیش تغییر و تحول یافت که با هیچ معیار و مقیاسی قابل درک نیست.

دانلود کتاب “سه مکتوب” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی” به کوشش و ویرایش “بهرام چوبینه”

دانلود کتاب “سه مکتوب” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی” به کوشش و ویرایش “بهرام چوبینه”

سه مکتوب

 

کتاب “هشت بهشت” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی“

کتاب “هشت بهشت” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی

کتاب هشت بهشت که درباره احکام آئین مقدس بیان و پاره ای از وقایع تاریخی می باشد یادگاری است با اهمیت و با ارزش که از دو تن از شهدای نام آور بیان میرزا آقاخان کرمانی و شیخ احمد روحی به جای مانده است. جدای از تمایلات مذهبی، این آزاد مردان به لحاظ خدمت در راه آزادی، برابری و حکومت قانون مرود احترام آزادیخواهان به طور اعم و بویژه ایرانیان آزادیخواه می باشند.

دانلود کتاب “هشت بهشت” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی”

دانلود کتاب “هشت بهشت” نوشته “میرزا آقاخان کرمانی”

هشت بهشت